Lisaplekid

Kuna meie töö katuste ehitamisel on tihedalt seotud erineva plekitööga, omame mitmekülgsete võimalustega plekitöökoda, kus valmistame kõikvõimalikke erikujulisi ja -mõõdulisi lisaplekke, mida ehitusel vaja läheb.

Mõned näited enamlevinud plekist detailidest:

  • – Katuse harjaplekk, mida kasutatakse katuseharja katmiseks
  • – Katuse serva viimistlemiseks mõeldud otsaplekk
  •  Liiteplekk, mis on mõeldud katuse serva ja hoone seina kokkupuutekohas kasutamiseks
  • – Korstnajala niiskuskindlaks muutmiseks kasutatav korstnaplekk
  •  Neeluplekk ja räästaplekk vihmavee juhtimiseks katuselt vihmaveerenni
  • – Hoone fassaadi kaitsmiseks vajalik fassaadiplekk
  •  Kinnitid erinevate lisaplekkide kinnitamiseks
  • – Plekist läbiviigud hoone konstruktsioonide niiskuskaitseks ja tuulutamiseks
  •  Aknaplekid, ukseplekid
  •  Nurgaplekid

 

Vastavalt kliendi joonistele oleme võimelised valmistama täpselt ja kvaliteetselt ka kõikvõimalikke muid plekist detaile.

Lisaplekid

Lisaplekid